För boende

Styrelsen

Har du frågor, tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen!

Kontakt:

Styrelsen@brfexcelsior.se

Föreningens valberedning:

Kontakt:

valberedningen@brfexcelsior.se

Förvaltare och fastighetsskötare

Vår fastighetsförvaltare och -skötare är Nordiclife.

Felanmälan görs på telefon 031-704 45 20 (måndag – fredag mellan 08:00 och 16:00)

Fastighetsjour: 010-222 30 85 , telefontid kvällar och helger.

Att engagera sig i föreningen

Att vara medlem i en förening innebär att man delar ansvaret för föreningens skötsel och kvalitet. I en bostadsrättsförening är detta ansvar extra viktigt genom den betydande ekonomiska insatsen för var och en. Den investering ett lägenhetsköp innebär är beroende av att föreningen och fastigheten sköts väl. Alla medlemmar har möjlighet att efter förmåga och intresse engagera sig i den dagliga skötseln. Föreningen värdesätter allt engagemang vare sig det är stort eller litet.

Allmänt gäller att använda sunt förnuft och att agera hänsynsfullt mot grannar och gemensamma tillgångar. På så vis skapar vi goda förutsättningar för fortsatt trivsel i huset!

Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätt till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter.

Styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda i och utanför husen, men alla har ansvar för att våra gemensamma regler följs!

Vår avfallshantering är en del av vår miljöambition. Att strikt följa den sortering vi har är därför den enskildes bidrag till att värna om vår miljö. Släng aldrig något i ett kärl som detta inte är avsett för!

Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sopkärlen samt paketera avfallet “klokt” d.v.s. platta till kartonger och lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. Släng inte glas sent eller tidigt på dagen, tänk på allas trivsel.

Elektronikskrot, byggavfall och annat får aldrig läggas i sopkärlen! Du ansvar själv för att grovsopor transporteras till en allmän återvinningscentral.

Det är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar att forsla bort grovsopor.

Läs mer här : Trivsel och ordningsregler och annat praktiskt Brf Excelsior